Author Archives: dodientu

iPhone X, Galaxy Note8 có màn hình đẹp nhất 2017

Trong 5 smartphone có màn hình đẹp nhất năm 2017, hai sản phẩm đến từ Samsung. 1. Iphone X iPhone X được DisplayMate bình chọn là smartphone có màn hình đẹp nhất hiện nay với số điểm A+. Ưu điểm của màn hình máy là độ sáng toàn màn hình cao nhất (634 nit), hệ số […]

iPhone X, Galaxy Note8 có màn hình đẹp nhất 2017

Trong 5 smartphone có màn hình đẹp nhất năm 2017, hai sản phẩm đến từ Samsung. 1. Iphone X iPhone X được DisplayMate bình chọn là smartphone có màn hình đẹp nhất hiện nay với số điểm A+. Ưu điểm của màn hình máy là độ sáng toàn màn hình cao nhất (634 nit), hệ số […]

iPhone X, Galaxy Note8 có màn hình đẹp nhất 2017

Trong 5 smartphone có màn hình đẹp nhất năm 2017, hai sản phẩm đến từ Samsung. 1. Iphone X iPhone X được DisplayMate bình chọn là smartphone có màn hình đẹp nhất hiện nay với số điểm A+. Ưu điểm của màn hình máy là độ sáng toàn màn hình cao nhất (634 nit), hệ số […]

iPhone X, Galaxy Note8 có màn hình đẹp nhất 2017

Trong 5 smartphone có màn hình đẹp nhất năm 2017, hai sản phẩm đến từ Samsung. 1. Iphone X iPhone X được DisplayMate bình chọn là smartphone có màn hình đẹp nhất hiện nay với số điểm A+. Ưu điểm của màn hình máy là độ sáng toàn màn hình cao nhất (634 nit), hệ số […]