Điều hòa Mitsubishi Electric 12000BTU (1.5 HP) 1 chiều MS-JS35VF

9.900.000 9.200.000

Điều hòa Mitsubishi Electric 12000BTU (1.5 HP) 1 chiều MS-JS35VF

9.900.000 9.200.000