Quạt cây Toshiba F-LSD10(W)VN 30W Trắng (Hàng chính hãng)

1.500.000

Kích thước cánh quạt: 40cm
Số cánh : 9 cánh
Chất liệu : Nhựa
Nguồn gốc : Hàng chính hãng
Điều khiển từ xa : Có

Quạt cây Toshiba F-LSD10(W)VN 30W Trắng (Hàng chính hãng)
Quạt cây Toshiba F-LSD10(W)VN 30W Trắng (Hàng chính hãng)

1.500.000