Tủ lạnh Hitachi 4 cánh màu đen R-FW690PGV7(GBK)

23.250.000

Tủ lạnh Hitachi 4 cánh màu đen R-FW690PGV7(GBK)
Tủ lạnh Hitachi 4 cánh màu đen R-FW690PGV7(GBK)

23.250.000