Chảo chống dính ELMICH Vitaplus Fiore 28cm cao cấp có vung kính, đáy từ-EL0354

885.000

Chảo chống dính ELMICH Vitaplus Fiore 28cm cao cấp có vung kính
Chảo chống dính ELMICH Vitaplus Fiore 28cm cao cấp có vung kính, đáy từ-EL0354

885.000