Bếp từ 2 vùng nấu EHEC73GS

7.350.000

Bếp từ 2 vùng nấu EHEC73GS

Bảo hành 2 năm

Ehec73gs 2
Bếp từ 2 vùng nấu EHEC73GS

7.350.000