Bếp từ âm Electrolux nhiều vùng nấu EHH6332FOK

10.650.000

Bếp từ Electrolux EHH6332FOK với 3 vùng nấu lớn điều khiển cảm ứng chạm

+ Chức năng tạm dừng Stop & Go

Bếp từ Electrolux EHH6332FOK có 14 cấp độ gia nhiệt và chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost

+  Hiển thị nhiệt dư 2 cấp độ (H/h)

Bếp từ nhiều vùng nấu EHH6332FOK
Bếp từ âm Electrolux nhiều vùng nấu EHH6332FOK

10.650.000