Lò nướng Panasonic NB-H3801KRA 38 lít

3.000.000

Lò nướng Panasonic NB-H3801KRA 38 lít
Lò nướng Panasonic NB-H3801KRA 38 lít

3.000.000