Robot hút bụi Ecovacs Deebot Ozmo T8 Power

6.589.000

TrueMapping ™ – Công nghệ chính xác mới để lập bản đồ nhà bạn với phạm vi lớn hơn gấp 2 lần và độ chính xác gấp 4 lần
Hệ thống điều hướng Laser DtoF định vị vật xa gấp 2 lần
Công nghệ tăng áp hút rãnh khe kẽ sâu 4mm
Lọc bụi 3 lớp lọc 99%  và lọc hiệu quả các hạt nhỏ tới 6 micron

Robot Hut Bui Ecovacs Deebot Ozmo T8
Robot hút bụi Ecovacs Deebot Ozmo T8 Power

6.589.000