Tủ đông Panasonic SCR-MFR300DH2 VN 300L

8.900.000

Tủ đông Panasonic SCR-MFR300DH2 VN 300L
Tủ đông Panasonic SCR-MFR300DH2 VN 300L

8.900.000