Máy rửa bát độc lập Bosch SMS6ZCI42E serie 6, Công nghệ Zeolith

25.880.000

Bosch Sms63l08ea 2 2 Org
Máy rửa bát độc lập Bosch SMS6ZCI42E serie 6, Công nghệ Zeolith

25.880.000