Robot Hút Bụi, Lau Nhà Ecovacs Deebot DD35

4.190.000

Robot hút bụi lau nhà DD35 600 robot hút bụi lau nhà 2 trong 1 hiệu quả tối ưu hơn.

– Hệ thống lau thông minh DD35

– Đường di chuyển làm sạch thông minh

– Kiểm soát mọi hoạt dộng trên thiết bị di động

Robot Hút Bụi, Lau Nhà Ecovacs Deebot DD35

4.190.000